Záchranári deťom

PLANOVANÝ TERMÍN JE 27.05.2023 !

Ďakujeme za Vašu podporu v obchodnom dome TESCO, kde ste za nás hlasovali žetónom v súťaži  „Vy rozhodujete, my pomáhame”. Horská služba Bachureň-Buče a Prvá pomoc zážitkom o.z.  vďaka tomu zorganizujeme 8. ročník podujatia ZACHRANÁRI DEŤOM.

MOTÍV a POPIS AKCIE:

Ukázať deťom, ktoré sa v bežnom živote nestretávajú so záchrannými zložkami, ako fungujú a pracujú. Veku primeranou formou poukázať na dôležitosť záchrany života, zároveň zážitkovou a hravou formou priblížiť svet záchranárov. Všetky záchranné zložky budú zasahovať pri spoločných modelových situáciách v ukážkach pre verejnosť. Potom si prítomní budú obchádzať stanovištia profesionálnych aj dobrovoľných záchranárov. Na každom stanovišti sa dozvedia o práci danej skupiny, vypočujú si teoretickú prednášku spojenú s ukážkami techniky. Deti sa tak naučia základy prvej pomoci, resuscitovať s použitím defibrilátora alebo ako telefonovať na tiesňovú linku, zároveň nadobudnú vedomosť o IZS SR. Pripravené budú aj prekvapenia a doprovodný program. V neposlednom rade chceme akciu vrátiť zas na pohorie a vytiahnuť deti od PC z mesta  do prírody, takže sa na Vás tešíme neďaleko Prešova na pohorí Bachureň – Branisko koncom mája 2023 !

POZVANÉ DETIČKY A RODINY:

 • Základné školy okres Prešov (ale hlavne lokálne školy)
 • Detské domovy
 • Prešovské združenia: vozičkárov, sclerosis multiplex, diabetikov, astmatikov, nepočujúcich atď
 • Sociálne slabšie detičky
 • MAS Bachureň
 • Rodiny a široká verejnosť

POZVANÉ ZLOŽKY:

 • Life Star Emergency + Záchranná služba Košice
 • Hasičský a záchranný zbor SR, Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov
 • DHZ (Lipovce, Chminianska, Hermanovce, Renčišov, Uzovské Pekľany, Prešov a pod)
 • Polícia SR, Krajské riaditeľstvo PZ Prešov, Pohotovostná motorizovaná jednotka + Policajná kynológia, Športový klub polície, oddiel potápania, Prešov
 • ATE Air Transport Europe – vrtuľníková záchranná zdravotná služba
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
 • Vodná záchranná služba SČK
 • Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia (Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania + Koordinačné stredisko IZS 112)
 • National emergency center 155 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
 • Kontrolné chemické laboratória Civilnej ochrany, Jasov
 • Košická kynologická záchranárska brigáda
 • Záchranná služba východ o.z.
 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • Modrý anjel – tím krízovej intervencie
 • Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

ORGANIZÁTOR:
Horská služba Bachureň-Buče
Prvá pomoc zážitkom

PARTNER:
Nadácia TESCO
MabajEnergy

AUTORI:
Anna Kmecová
Dušan Trudič
a kolektív HS BB

Horská služba Bachureň-Buče

Nadácia Tesco

MINULÉ ROČNÍKY:
Akcia vznikla v roku 2011 z iniciatívy dobrovoľníkov Horská služba Bachureň Buče a radi budeme pokračovať ďalšie roky v tejto tradícii 🙂

 • Záchranári deťom 2011 – Kopytovská dolina 21.5.2011
 • Záchranári deťom 2012 – Kopytovská dolina 19.5.2012
 • Záchranári deťom 2013 – Kopytovská dolina 25.5.2013
 • Záchranári deťom 2014 – Motorest Branisko 31.5.2014
 • Záchranári deťom 2015 – Motorest Branisko 30.5.2015
 • Záchranári deťom 2016 – Prešov Amfiteáter 28.5.2016
 • Záchranári deťom 2017 – Prešov Amfiteáter 27.5.2017

 

VIDEÁ: