Naše služby

1. Turisti

 • prvá pomoc v prípade potreby
 • transport v teréne
 • informácie o pohorí
 • turistika so sprievodcom
 • nočná turistika s čelovkou
 • zimný výstup na snežniciach

2. Hľadanie nezvestných osôb:

 • navigácia a vyhľadávanie stratenej osoby v pohorí
 • poskytnutie prvej predlekárskej pomoci zraneným
 • vyprostenie z ťažko dostupných priestorov/terénu
 • transport na miesto odovzdania ZZS

3. Lyžiarske stredisko

 • Prvá pomoc lyžiari, bežkári…
 • Zdravotný dozor zjazdovka + obhliadka bezpečnosti a zjazdnosti tratí + Hliadka snežný skúter
 • Lyžiarsky inštruktor
 • Transport

4. Pomoc pri živelných pohromách a pri odstraňovaní ich následkov:

 • Tu spadajú práce pri povodniach, snehových kalamitách, veterných smrštiach, požiaroch…
 • Máme pripravenú technickú pomoc pre postihnuté oblasti podľa našich možností a schopností.

5. zdravotný dozor

 • asistenčná služba na podujatiach s veľkým počtom návštevníkov v nedostupnom teréne

6. edukačná a prezentačná činnosť

 • PREDNÁŠKY A UKÁŽKY prvej pomoci a činnosti horskej služby
 • SÚŤAŽE autor a organizátor súťaže pre ZZS s horskou tématikou – Memoriál Kovalčíka
 • CVIČENIA pre našich členov aj pre verejnosť a organizované skupiny
 • KURZY prvej pomoci so špecifikami horskej medicíny napr. rescueWEEKEND
 • EDUKAČNÝ MATERIÁL tvorba a propagácia/
 • PREZENTÁCIA technického a záchranárskeho materiálu, lezeckého vybavenie
 • PREDSTAVENIE kynologickej zložky
 • ORGANIZOVANIE ďalších aktivít – seminár, školenie, teambuilding, kauzisticky večer, beseda, roadshow, výstava, tréning, workshop, školenie

7. ROMANIA ADVENTURE – HUMANITÁRNA POMOC

EXPEDÍCIA ROMANIA ADVENTURE 2011
V dňoch 19.6.2011 až 3.7.2011 sa dobrovoľníci z Horská služba Bachureň-Buče spolu s ľuďmi z mediálneho prostredia (Česká televize, RTVS, JOJ), zúčastnili expedície ROMANIA ADVENTURE 2011. Hlavným cieľom cesty bola kultúrna a humanitárna pomoc pre Slovákov žijúcich v Bihorskej župe v Rumunsku, zároveň natáčanie dokumentu o krajine s televíznym štábom – offroad dokument o krásnej rumunskej prírode a dokument o živote legendy Draculu.

8. ZÁCHRANÁRI DEŤOM – PREZENTÁCIA ZÁCHRANÁROV

 • autorská akcia ZACHRANÁRI DEŤOM, ktorej cieľom je ukázať deťom, ktoré sa v bežnom živote nestretávajú so záchrannými zložkami, ako fungujú a pracujú. Veku primeranou formou poukázať na dôležitosť záchrany života, zároveň zážitkovou a hravou formou priblížiť svet záchranárov. Všetky záchranné zložky budú zasahovať pri spoločných modelových situáciách v ukážkach pre verejnosť. Potom si prítomní budú obchádzať stanovištia profesionálnych aj dobrovoľných záchranárov. Na každom stanovišti sa dozvedia o práci danej skupiny, vypočujú si teoretickú prednášku spojenú s ukážkami techniky. Deti (aj dospelí) sa tak naučia základy prvej pomoci, resuscitovať s použitím defibrilátora AED alebo ako telefonovať na tiesňovú linku, zároveň nadobudnú vedomosť o IZS SR. Pripravené sú aj prekvapenia a doprovodný program. V neposlednom rade chceme vytiahnuť deti od PC do prírody, takže sa na Vás tešíme neďaleko Prešova na pohorí Bachureň – Branisko koncom mája 2020.